top of page

Scopul Asociației “Excelență în educație și formare continuă” este acela de a promova educația, formarea și dezvoltarea competențelor individuale din perspectivă personală, socială sau ocupațională, punând în centrul activităților sale dezvoltarea armonioasă, deplină a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății în ansamblul ei.

 

De asemenea, asociația are scopul de a organiza și desfășura cursuri de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar.

 

Scopul Asociației este de a organiza activități didactice pentru învățământul preuniversitar (educație timpurie-creșă, învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ secundar gimnazial, liceal, post liceal, învățământ profesional sau terțiar) pentru toate formele, filierele, profilurile și specializările.

 

Scopul Asociatiei este acela de a promova educatia, formarea și dezvoltarea competențelor individuale din perspectiva personală, socială sau ocupațională, punând în centrul activităților sale dezvoltarea armonioasă, deplină a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății în ansamblul ei.

 

Asociația își propune să desfășoare activități de interes general comunitar și în interes personal nepatrimonial, pentru copii, tineri și adulți.

 

Asociația iși propune să realizeze cursuri de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar.

Asociația va organiza activități didactice.

 

Asociația iși propune să realizeze  (desfășoare) activități de interes general comunitar și în interes personal, patrimonial și nepatrimonial pentru copii, tineri și adulți.

Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page