top of page

Studentul consiliat, excelent viitor angajat

ID 138850

 

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a 5100 de absolventi de invatamant superior aflati in procesul de tranzitie de la scoala la locul de munca prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala de calitate superioara si prin valorificarea rezultatelor invatarii, prin organizarea a 110 stagii de practica intensiva internationala, la un partener din UE.

 

Obiectivul general inseamna dezvoltarea capacitatilor studentilor de a decide si actiona adecvat in legatura cu propria cariera in scopul armonizarii obiectivelor individuale cu cerintele pietei muncii. Prin atingerea obiectivului general propus proiectul isi aduce propria contributie la realizarea obiectivului general al POS DRU 2007-2013, prioritate tematica a Cadrului de Referinta 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii pentru 1.650.000 de persoane.

 

Atingerea obiectivului va contribui si la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si ale domeniul major de interventie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa. Proiectul va asigura premisele pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii prin stagiile de pregatire practica, contribuind in acest fel si la atingerea obiectivului general al POS DRU.

 

Rezultatele imediate, precum si cele pe termen lung ale activitatilor proiectului vor determina atingerea obiectivului general al domeniului major de interventie 2.1 si vor determina „facilitarea tranzitiei de la scoala la locul de munca si cresterea relevantei educatiei pentru piata europeana a muncii” asa cum isi propune axa prioritara 2. Cele 5100 de persoane, care constituie grupul tinta al activitatilor de consiliere si orientare profesionala, precum si cei 110 studenti ce vor participa la stagii intensive de practica internationala, se incadreaza in cele 1.650.000 de persoane incluse in obiectivul general POS DRU. Activitatile proiectului vor viza si sublinierea rolului important al dezvoltarii parteneriatelor universitate – agent economic in facilitarea insertiei absolventilor pe piata muncii.

 

Proiectul se adreseaza cu prioritate studentilor din institutiile organizatoare de practica. Prin obiectivele si rezultatele asteptate, proiectul va conduce, pe termen lung, la dezvoltarea capitalului uman, precum si la cresterea competitivitatii acestuia, fundamentele unei economii dinamice bazate pe cunoastere, facand proiectul relevant pentru Axa Prioritara 2.

 

 

Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page