top of page
formare
1.jpg

1.jpg

2.jpg

2.jpg

3.jpg

3.jpg

4.jpg

4.jpg

5.jpg

5.jpg

6.jpg

6.jpg

Obiectivul principal al proiectului este ridicarea nivelului de educatie si formare, a competentelor profesionale si calitatii resurselor umane implicate in activitati non-agricole pentru persoanele inactive din mediul rural, inclusiv pentru persoanele care isi castiga existenta din agricultura de subzistenta – femei si tineri - pe piata muncii prin imbunatatirea serviciilor integrate de consiliere si formare profesionala in sectoare non-agricole si furnizarea de servicii de ocupare si de formare profesionala eficiente si de calitate, in vederea ocuparii unui loc de munca.

Obiectivul principal al proiectului, astfel cum a fost el prezentat, asigura atingerea obiectivului general al POSDRU- prioritate tematica a Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013, acela de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitatii prin corelarea eductiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii pentru 1650000 de persoane.

 

Obiectivele specifice

 

1. Informarea, motivarea si cresterea gradului de constientizare a persoanelor din rural implicate in activitati non agricole asupra beneficiilor participarii la programe de consiliere si formare profesionala pentru obtinerea unui loc de munca, a dezvoltarii durabile, pentru 308 persoane din zona rurala a judetului Buzau.

2. Cresterea sanselor de reintegrare socio-economica pentru 222 persoane din zona rurala a jud Buzau, beneficiari de servicii integrate de informare, orientare, consiliere, ocupare si formare profesionala.

3. Dezvoltarea nivelului de competente profesionale si personale la 222 de persoane din zona rurala a jud Buzau, participanti la 12 cursuri autorizate CNFPA, conforme cu aptitudinile si inclinatiile personale.

4. Certificarea calificarilor si competentelor pentru 169 de persoane ce participa la programele integrate de consiliere profesionala si de formare profesionala.

5. Certificarea calificarilor si competentelor pentru 88 de femei participante la programe integrate.

6. Informarea unui numar de 308 persoane din zona rurala Podgoria asupra necesitatii participarii la programe de formare si consiliere si antrepenoriat.

7. Reducerea somajului prin consilierea antreprenoriala si sprijinul pentru plasarea a 16,5 % din participantii certificati la programe integrate de servicii de informare, orientare, formare, consiliere.

8. Crearea centrului rural de antreprenoriat si formare profesionala.

Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page