top of page
footer ePractica.jpg
logo ePractica.jpg

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor si competentelor profesionale practice specifice si cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca, pentru 182 elevi (din care 145 din mediul rural) inmatriculati in sistemul national de invatamant (liceu si invatamant profesional-ISCED 2-3 si ISCED 4,nivel de calificare 3-4), la LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" Ramnicu-Sarat, prin facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa in vederea insertiei viitoare pe piata muncii, in domenii profesionale relevante specializarii studiate din domeniile Industrie alimentara, Mecanica, Turism si alimentatie, Comert, Economic, gastronomie si in concordanta cu propriul set de competente, domenii din sectoare cu potential competitiv,identificate in SNC din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Proiectul propus stabileste un plan integrat de masuri cu beneficii concrete si efecte pozitive pe termen mediu si lung ce vor contribui la finalizarea studiilor si angajare a tinerilor , dar si la cresterea gradului de constientizare,responsabilizare si implicare a agentilor economici prin asigurarea unei perceptii corecte a avantajelor pe care le aduce in dezvoltarea economiei si a comunitatii facilitarea accesului la programe de formare la locul de munca pentru grupul tinta. Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014 -2020, Recomandările Specifice de Ţară 2014, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2021 ,cu Programul Naţional de Reformă , cu Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii si Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 2015-2020,cu Strategia i Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Strategia Naționala pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020,cu Strategiei Naționala pentru Competitivitate 2015 – 2020 ,cu Strategia Naționala de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 si Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România. Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu prevederile apelului de proiecte nr. 11 prin asistarea persoanelor din Grupul Tinta in tranzitia de la scoala la viata activa, facand uz de instrumente si solutii inovative precum oferirea de programe integrate de consiliere si orientare profesionala, organizarea de stagii de practica / programe de invatare la locul de munca, programe de stagii intensive in tari UE. Activitatile de consiliere si orientare profesionala a elevilor din cadrul acestui proiect vor ajuta grupul tinta sa-si identifice propriile calitati si inzestrari personale, sa cunoasca cerintele si oportunitatile pietei muncii si sa primeasca indrumare spre obtinerea calificarii vizate, cresterea nivelului de calificare si/sau angajare. In plus, serviciile de consiliere si orientare profesionala le vor oferi elevilor informatii actualizate privind competentele teoretice si practice necesare la angajare, situatia actuala de pe piata muncii locale si nationale si prognozele asupra evolutiei viitoare a acesteia, astfel incat acestia sa cunoasca pasii necesari pentru a se indrepta catre o cariera de succes. La finalul proiectului grupul tinta va detine competentele necesare ocuparii postului vizat, va fi capabil sa utilizeze echipamentele folosite de către principalii angajatori de pe piața muncii in domeniul urmarit, sa se prezinte si sa obtina un loc de munca conform domeniului studiat. Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul tinta prin dezvoltarea competentelor specifice care sa le permita accesul pe piata muncii , deci implicit proiectul contribuie la cresterea sanselor de ocupare a tinerilor pe piata muncii si scaderea somajului in randul acestora. In plus, prin crearea de medii de practica inovative si a unui sistem informational bidirectional, stabil si de incredere intre agentii economice si unitatile de invatamant, proiectul contribuie la cresterea sanselor tinerilor din generatiile viitoare de la aceeasi specializare sau de la specializari apropiate la o educatie de calitate care sa-i pregateasca si sa le faciliteze angajarea.

afis e-practica-01.jpg

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page