top of page

Comunicat lansare proiect ID 121325

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti

Apelul pentru proiecte POCU/298/3/14 Imbunatatirea nivelului de competente profesionale si crestarea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai putin dezvoltate

Titlul proiectului:  ”Activ-Locul tau de munca!”

Contract: POCU/298/3/14/121325


01.08.2018


Fii activ!

 “Activ –locul tau de munca”


Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” in parteneriat cu SC Development Projects and Strategies SRL si SC Mondoconsult SRL au demarat implementarea proiectului cofinantat FSE-POCU 2014-2020 , in urma semnarii contractului de finantare POCU/298/3/14/121325, incapand cu data de 27.07.2018.

Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri integrate, personalizate, de informare, consiliere profesionala, mediere a muncii, formare profesionala, evaluare si certificare a competentelor dobândite în sistem non-formal si informal pentru 360 de persoane - someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma din judetul Buzau in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii si ocuparii durabile a acestora.

Obiectivul general este in concordanta cu prevederile Acordului de parteneriat 2014 -2020, Recomandarile Specifice de tara 2014 si cu Programul National de Reforma si contribuie la implementarea masurilor incluse in Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2021, Strategia Nationala pentru Învatare pe tot Parcursul Vietii 2015-2020, Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020, Strategia Nationala “O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2016- 2020, Strategia Nationala pentru Promovarea Îmbatrânirii Active si Protectia Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020.

De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice OS 3.1-3.6 ale AP 3/PL 8.i, prin actiuni cu impact direct asupra imbunatatirii nivelului de competente si a ocuparii persoanelor din grupul tinta - someri si inactivi cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, persoane din mediul rural si de cetatenie roma: 360 de persoane evaluate, informate si consiliate, 360 persoane initiate in IT sau antreprenoriat, 290 de persoane care dobandesc o calificare prin cursuri de nivel 2 sau prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal, 180 de persoane care isi gasesc un loc de munca.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin reducerea disparitatilor legate de accesul si participarea pe piata muncii a anumitor categorii dezavantajate ca urmare a implementarii unui set complex de masuri de crestere a gradului de insertie profesionala si sociala prin abordari inovative si servicii specializate pentru stimularea ocuparii si îmbunatatirea aptitudinilor si a competentelor acestora in ocupatii solicitate in judet/regiune.

Valoarea proiectului:5.228.109,70 lei

Valoarea finantarii FSE: 4.349.634,11 lei

Valoarea finantarii bugetul national: 767.582,49 lei;

Valoarea cofinantarii: 110.893,10lei

Grupul tinta al proiectului : -someri si inactivi - 50% - 180 de persoane din care 20% persoane cu varsta peste 54 de ani (36 persoane) si 30% - 54 de persoane repartizate astfel : someri pe termen lung (30 persoane) si persoane cu dizabilitati (2 persoane) si persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2) - 10 persoane si/sau Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) - 12 persoane;

-apartinand minoritatii rome – 20% - 72 persoane;

-din zona rurala - 30% - 108 persoane;

Grupul tinta va avea in componenta minim 30% femei.

Avand in vedere datele statistice si informatiile culese de catre Solicitant in legatura cu nivelul somajului la nivelul judetului BZ apreciem ca din cele 360 de persoane ce vor participa in proiect peste 80% vor dobandi o calificare (290 persoane). In plus, considerand datele statistice primite din partea AJOFM Buzau, privind dinamica iesirii din somaj si apreciem ca indicatorul propus pentru ocupare (au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta) la finalizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului (pachete personalizate de masuri dedicate tuturor membrilor grupului tinta) va fi de peste 50% persoane din grupul tinta (180 persoane).

Nevoile grupului tinta vizat prin proiect au fost identificate de catre solicitant in mod clar, concret si specific pe baza informatiilor obtinute prin mai multe surse de informare si culegere de date specifice, si anume:

A. Situatia fortei de munca si a somajului la nivelul judetului Buzau, documente elaborate de AJOFM Buzau (Anexa 1 la analiza de nevoi)

B. Locuri de munca vacante la nivelul judetului Buzau, anunturi pe site-ul AJOFM Buzau (Anexa 2 la analiza de nevoi)

C. Solicitari ale angajatorilor locali pentru scolarizare în sistemul învatamântului dual, chestionare lansate de Inspectoratul scolar al judetului Buzau (Anexa 3 la analiza de nevoi)

D. Chestionare-Interviu pentru angajatorii la nivel local cu potential economic, realizate de Asociatia Excelenta în Educatie si Formare Continua (Anexa 4 la analiza de nevoi)

. In vederea asigurarii vizibilitatii toate informatiile necesare vor fi publicate pe websiteul proiectului respectand elementele de identitate POCU si vor fi prezentate si in anunturile in media locala, cat si in scrisorile de intentie ce se vor realiza in colaborare cu AJOFM Buzau si alti parteneri. Afise privind conditiile de inscriere in Grupul tinta vor fi prezente la sediile autoritatilor locale din principalele zone de selectie a GT din judet. Pentru asigurarea unei selectii riguroase si complete solicitantul va realiza un protocol de colaborare cu AJOFM BZ si se va redacta impreuna cu aceasta autoritate o scrisoare informativa cu scopul prezentarii beneficiilor aduse de participarea la activitatile din cadrul proiectului si modul acestuia de organizare (pasii de intreprins pentru a face parte din GT). Scrisoare va contine si o invitatie, cu data fixa la unul dintre cele 5 evenimente de informare si selectare a GT. Evenimentele se vor organiza in centrele de resedinta ale celor 5 bazine ale judetului Buzau (Buzau, Ramnicu Sarat, Pogoanele, Nehoiu, Patarlagele)

O alta modalitate de realizare a informarii potentialilor membri ai GT va fi aceea de colaborare cu autoritatile locale din cele 12 localitati in care rata somajului este cea mai ridicata - Buzau, Vernesti, Ramnicu Sarat, Ramnicelu, Patarlagele, Cislau, Calvini, Viperesti, Pogoanele, Smeeni, Luciu, Nehoiu - pentru informarea membrilor comunitatilor locale, prin afisaje si intalniri de informare. Potentialii membri ai grupului tinta vor fi informati cu privire la inceperea procesului de selectie si a documentelor necesare inscrierii precum si depunerea dosarelor de candidatura. Pe tot parcursul procesului de selectie se va acorda suport pentru completarea documentelor de inscriere, la fata locului, prin telefon si email. .Echipa responsabila de selectie va verifica corectitudinea si completitudinea doasarelor, iar pentru dosarele incomplete vor fi solicitate documentele lipsa. Rezultatele evaluarii vor fi publicate atat la sediul administratiilor publice locale, precum si comunicate candidatilor si publicate pe websiteul proiectului. Selectia grupului tinta se va face cu respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii si se va asigura accesul egal la serviciile de interes general, fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemena criterii care ar putea conduce la acte de discriminare directa sau indirecta. Avand in vedere ca proiectul dureaza 18 luni si pot interveni schimbari la nivelul grupului tinta se va lua in considerare un grup de rezerva (10-15%).

Modalitatea de implicare a GT pe parcursul implementarii proiectului. Membrii echipei vor mentine o legatura stransa, directa, prin vizite la domiciliu si comunicare telefonica, oferind sprijinul pentru rezolvarea oricaror impedimente care ar putea aparea, solicitand feedback si imbunatatind constant activitatile în baza feedback-ului primit. De asemenea, prin actiunile de motivare (subventii, hrana, servicii deacompaniere (cresa, afterschool etc.), dar si prin implicarea grupului tinta in activitati atractive, de interes profesional si de gasire a unui loc de munca se va asigura mentinerea si participarea neechivoca a membrilor GT la actiuni si proiect. Membrii GT vor avea la dispozitie un formular de contact online pe website-ul proiectului, telefon, email si persoana de contact pentru transmiterea oricaror situatii ce-ar  putea aparea si pentru rezolvarea acestora prompt, precum si posibilitatea de contact la un numar de telefon sau la centrele anuntate. Pe website-ul proiectului se va publica si actualiza lista celor mai frecvente intrebari venite din partea GT. Expertii dedicati mentinerii comunicarii membrii GT vor fi permanent in legatura cu cele aprox 75 persoane alocate de care vor raspunde direct pentru ca acestea sa poata fi informate cu privire la activitatile de consiliere, de formare, a perioadelor de evaluare a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale, asupra targurilor locurilor de munca, acordarii subventuilor, angajarii s.a.m.d. Membrii grupului tinta vor fi indemnati sa anunte deindata, orice schimbare intervenita in statul acestora pe piata muncii, fapt ce va permite echipei de proiect sa raporteze in mod corespunzator indicatorii de proiect.Fiecare persoana din grupul tinta va participa la cel putin doua activitati obligatorii si relevante, asigurandu-se astfel atat pachetele integrate de masuri, cat si personalizarea acestora. Fiecare membru al grupului tinta va beneficia de servicii de informare si consiliere profesionala, activitate sustinuta de Solicitant,in cadrul careia, pe langa aplicarea unui pachet de teste vocationale si a unor chestionare de profil, se va realiza si planul de masuri de realizare a parcursului profesional. In aceasi timp ,fiecare membru al grupului tinta va beneficia si de serviciul de mediere , activitate sustinuta de partenerul DPS ,dar si de activitatea de formare , participand la un curs de initiere de 40 de ore de introducere in It sau de antreprenoriat ,in functie de optiunea participantului si de rezultatele reisite din profilul profesional al fiecarui participant din grupul tinta.

.

   Informații suport:

Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă în  parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, Județul Buzău și se desfășoară pe o perioadă de 26 luni.

   Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 si apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor identificate în etapa de analiză atat pentru cadrele didactice si personalul de sprijin, cat si pentru echipele manageriale in vederea dezvoltarii capacitatii institutionale, dezvoltării competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Proiectul va valorifica experienta parteneriatului in organizarea de activitati de consiliere, mediere, formare profesionala, evaluare si certificare competente.

Actiuni / activitati care duc la sustenabilitatea proiectului (proiectul are prevazute, din timpul implementarii, actiuni / activitati care duc la sustenabilitatea proiectului):

-la nivelul judetului Buzau, vizibilitatea obiectivelor proiectului si a rezultatelor propuse prin intermediul evenimentelor organizate

(conferinta start, campanii de informare, workshopuri, targuri de locuri de munca) privind oportunitatile de consiliere, calificare/recalificare si ocupare, dar si prin intermediul actiunilor derulate pentru selectia GT constituie o premisa pentru sustenabilitatea angajarii/ocuparii celor 180 de persoane si dupa finalizarea proiectului pentru o perioada de cel putin 6 luni

-Avand in vedere fundamentarea fiselor individuale ale persoanelor din grupul tinta, prin culegerea de date relevante (aplicarea de teste de aptitudini si orientare profesionala, consiliere individuala, mediere individuala) cu privire la nevoile particulare de

formare/calificare/recalificare/ocupare proiectul ofera o directie personala fiecarei persoane din GT, directie ce va putea fi urmata si dupa finalizarea proiectului;

-Fiecare persoana din GT va beneficia de un pachet integrat - informare, consiliere , mediere, competente transversale de baza (initiere in IT sau antreprenoriat), calificare intr-una din ocupatiile solicitate la nivel judetean prin formare profesionala sau ca urmare a evaluarii competentelor deja dobandite, ceea ce ii va oferi un plus in vederea accesului la un loc de munca - minim 180 de persoane vor fi angajate, iar celelalte sprijinite pentru accesul viitor la un loc de munca.

-Reteaua de parteneri care va fi formata in cadrul proiectului va include parteneri importanti precum AJOFM BZ, Consiliul Judetean BZ, GAL-uri si ADI-uri din judet, Camera de Comert BZ, primarii, angajatori de talie mijlocie si mare, ONG-uri si este foarte importanta pentru sustenabilitatea viitoare mai ales ca va cuprinde actorii importanti ai judetului fara de care ocuparea nu ar fi posibila. Reteaua de parteneri si instrumentul de bursa a locurilor de munca vor fi gestionate de P2 si respectiv S dupa finalizarea proiectului, in regim voluntar

-Sprijinul institutional oferit de retea se datoreaza si faptului ca masurile propuse prin documentele de strategie de catre comunele, orasele si municipiile jud BZ prevad burse de locuri de munca, calificare/recalificare, consiliere, sprijin pentru antreprenori sau cei care doresc sa devina antreprenori si dobandirea de competente antreprenoriale/IT, toate acestea fiind realizate pe parcursul derularii proiectului, deci contribuind astfel la indeplinirea dezideratelor institutionale pe anumite zone.

-Sustinerea de prezentari in cadrul diferitelor evenimente de profil (pe perioada proiectului si ulterior) in care sunt prezentate exemplele de buna practica obtinute in cadrul acestui proiect

-Partenerii din proiect sunt si vor fi implicati in proiecte diverse de formare profesionala si de sprijinire a ocuparii pentru someri, persoane inactive si alte categorii vulnerabile, astfel ca rezultatele proiectului de fata vor fi valorificate prin initiative viitoare si/sau continuate prin actiuni complementare.

Validare / avizare / aprobare a rezultatelor imediate (planul de implementare al proiectului include etapele de validare / avizare / aprobare a rezultatelor imediate de catre stakeholderi, ca premisa a asigurarii sustenabilitatii):

-Planul de implementare este astfel construit incat activitatile proiectului sa poata demara partial, pe masura selectiei unei parti a GT, pe centrele specifice din proiect (cele 12 centre )

-Organizarea proiectului este ierarhica, validarea, avizarea, aprobarea rezultatelor se face de jos in sus pe ierarhie (de la experti, la coordonatorii de activitati/parteneri, la final catre Managerul de proiect), conform fiselor de post, insa cu precizarea ca numai in anumite cazuri stabilite la inceput este nevoie de intreg lantul ierarhic pentru aprobare pentru a beneficia de o implementare agila si fara blocaje.

-Rapoartele de activitate, tehnico-financiare, cererile de rambursare permit validarea rezultatelor periodic astfel incat indicatorii proiectului nu sunt pusi in pericol de neindeplinire

-Top-managementul fiecaruia din cei 3 parteneri este informat despre obiectivele si rezultatele urmarite si va pune la dispozitie toate resursele umane si materiale necesare pentru succesul proiectului si atingerea indicatorilor.

 Proiectul isi aduce contribuţia la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect:

            Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii

Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români ce aparțin minorității rome 2012-2020;

Strategia nationala privind Incluziunea sociala si reducerea saraciei 2014-2020

Strategia Nationala privind Invatarea pe tot parcursul Vietii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Pentru mai multe informaţii vizitati site-ul

sau contactaţi-ne pe adresa de e-mail: excellency.face@gmail.com

Responsabil PR: Vergu Liana Patricia

Asociația „Excelență în Educație și Formare Continuă”

Commentaires


Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page