top of page

Lansare Proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 6: Educatie si competente

Apelul pentru proiecte POCU/73/6/6 Imbunatatirea competenetlor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive

Titlul proiectului: ”Profesorul face diferenta”

Contract: POCU/73/6/6/106732

Titlul proiectului: “Profesorul face diferenta”

Comunicat de presă

18.04.2018


Proiect pentru calitatea invatamantului buzoian

“Profesorul face diferenta”


Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă” in parteneriat cu Inspectoratul Scolar judetean Buzau au demarat implementarea proiectului cofinantat FSE-POCU 2014-2020 , in urma semnarii contractului de finantare POCU/73/6/6/106732,incapand cu data de 11.04.2018.

Obiectivul general al proiectului este acela de a imbunatati calitatea si accesul echitabil la educatie prin dezvoltarea competentelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin si 8 persoane din echipele manageriale din 4 unitati defavorizate din judetul Buzau (aflate in clasa de defavorizare 1 conform Analizei realizate de Ministerul Educatiei), prin participarea la programe/actiuni educationale destinate in special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii.

Astfel copii si elevii din localitatile Naeni,Rusetu, Ramnicelu si Ramnicu Sarat vor fi beneficiarii indirecti ai imbunatatirii nivelului de pregatire profesionala a cadreleor didactice si a managementului , participand la activitatile pe care cadrele didactice din grupul tinta le vor organiza in cadrul stagiilor de practica .

Grupul tinta al proiectului : 90 de cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Naeni (gradinita si scoala); Liceul Tehnic Rusetu (gradinita si scoala); Şcoala Generala nr.1 Ramnicelu (gradinita si scoala);Liceul teoretic Victor Frunza,Rm Sarat si 8 manageri ai unitatilor scolare nominalizate.

Scolile tinta au fost incluse in proiect ca partener asociat, prin incheierea de acorduri de colaborare intre Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua si acestea. Grupul tinta va participa la programe de formare/ schimb de bune practici, stagii de practica si schimburi de experienta ,workshopuri, beneficiind de instrumente de sprijin,burse de performanta si premii. Dintre cele 90 de cadre didactice si personal de sprijin, peste 90% vor fi certificati la finalizarea cu succes a programelor de formare continua si de dezvoltare de competente didactice, pentru care se acorda credite profesionale transferabile si isi vor imbunatati nivelul de competente. Cunostintele acumulate vor fi aplicate pe parcursul a 4 semestre in cadrul stagiilor practice in scolile tinta. De asemenea, echipele manageriale vor beneficia de programele de dezvoltare de competente profesionale, isi vor perfectiona si stabili indicatorii de performanta managementului educational, avand ca scop final dezvoltarea institutionala.

La inceputul proiectului se va reverifica lista cu persoanele potentiale din grupul tinta, persoane identificate in cadrul activitatilor preliminare depunerii proiectului. Avand in vedere ca proiectul dureaza 26 de luni, respectiv pot interveni schimbari posibile la nivel personal in cadrul GT, se vor lua in considerare rezerve (10-15%) la activitati.

Selectia grupului tinta se va face cu respectarea principiul egalitatii de sanse si nediscriminarii si se va realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta. Cadrele didactice au un rol fundamental în furnizarea unei educații de calitate, iar dezvoltarea competentelor acestora pentru cresterea calitatii proceselor de predare si invatare, corelarea cu metodele moderne si adaptibilitatea acestora la nevoile grupurilor dezavantajate reprezinta o prioritate. Proiectul are ca scop crearea unei mase de resurse umane calificate - 270 de ore de instruire- in unitatile dezavantajate din judetul Buzau, resurse care vor fi instruite o parte in vederea sustinerii unui proces educational adecvat nevoilor identificate si specifice grupurilor dezavantajate, iar managerii in scopul dezvoltarii institutionale a unitatilor tinta.

Vor fi incurajate si rasplatite mici proiecte si initiative educationale menite sa creasca frecventa, performantele scolare, calitatea educatiei, accesul echitabil la scoala - 450 de copii implicati, 90 de proiecte educationale,90 de instrumente de sprijin acordate timp de doi ani, 30 de burse de performanta (cate 15 pe an, timp de doi ani), 15 premii pe o perioada de 4 semestre.

Se va crea o retea de parteneri dedicata colaborarii, schimburilor de experiente pedagogice si mentorat, dar si dezvoltarii relatiilor la nivel comunitar dintre scoala-comunitate-actori relevanti care va fi responsabila cu sustenabilitatea, dupa terminarea proiectului.

Pentru deplina transparenta a planurilor educationale realizate pentru elevii scolilor din proiect se va gestiona Instrumentul de gestiune a stagiilor de practica,care va putea fi folosit in continuare, pe de-o parte, continand informatii importante - planul de dezvoltare individuala ( referitoare la cei minim 450 copii (5/cadru didactic/personal de sprijin), care poate fi actualizat,,monitorizat si dupa terminarea proiectului, pe de alta parte putand fi utilizat de alte cadre didactice sau pentru a stoca informatii despre alti copii.

Echipele manageriale vor actualiza planurile de dezvoltare institutionala, cu actiuni pe termen scurt, mediu si lung, in vederea sporirii implicarii comunitatii si actorilor locali in dezvoltarea scolilor tinta, inclusiv prin sprijin financiar suplimentar, pentru reducerea abandonului scolar si cresterea performantelor si a incluziunii scolare.

Continutul educational creat in proiect, va fi accesibil si dupa finalizarea proiectului, ca materiale suport pentru invatare, pentru schimburi de bune practici alaturi de informatii despre proiectele create, rezultatele obtinute si metodele folosite.

Vor fi organizate 4 grupuri de studiu pentru cele trei programe de formare: ”

-”Comunicarea inter si intrascolara"”

- ” Tehnici de utilizare IT în curriculum Școlar"

-”Strategii didactice de instruire diferentiata. Evaluarea si dinamica performantelor scolare ale elevilor"

Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile. In acest sens, metodologia de formare va cuprinde informatii cu privire la procesul de eliberare a certificatelor cu creditate transferabile. Prin parcurgerea celor 3 programe de formare furnizate in cadrul proiectului membrii grupului tinta vor acumula mai mult de jumatate din cele 90 de credite profesionale transferabile.

Se vor acorda pana la 4500 euro/scoala/an pentru miniproiecte educationale,timp de 2 ani.

Acordare a instrumentelor de sprijin pentru activitatile/stagiile practice se va realiza in functie de:

● planul de dezvoltare profesionala a participantilor la activitatile de formare si mecanismul de monitorizarea si evaluare a acestora;

● criteriile de selectie aplicabile mini proiectelor depuse,

Instrumentul de sprijin va fi folosit pentru activitati suport care vor contribui la punerea in aplicare si perfectionarea competentelor obtinute de participantul la programe de formare (componenta teoretica), prin asigurarea de resurse materiale necesare (ex. materiale didactice, rechizite, jocuri educationale, carti, materiale necesare pentru experimente stiintifice pentru copii/elevi, acoperirea costurilor unor activitati didactice la care participa copiii/elevii, cum ar fi excursii, vizite la muzee, activitati sportive etc.). Valoarea instrumentului de sprijin va fi intre 100 si 500 de euro pe an pe participant, dar nu mai mult de 4500 euro pe an la nivelul unei scoli. Instrumenetele de sprijin se vor acorda pentru toate cele 4 scoli din proiect,timp de 2 ani, fiecarei scoli (cadrelor didactice dintr-o scoala) revenindu-i suma de 20027 lei/an. In functie de miniproiectele educationale depuse de cadrele didactice ,numarul instrumentelor de sprijin, cat si valoarea unui astfel de sprijin, nu va putea depasi suma de 4500 euro/scoal/an si maximum de 300 euro/an /proiect educational/cadru didactic.

Pe parcursul unui an scolar, vor fi acordate 15 de stimulente (Burse) pentru performanta.

Cadrele didactice care vor beneficia si de stimulente de performanta vor avea obligatia de a ramane in scoala tinta timp de cel putin 4 semestre consecutive. In caz contrar, acestia se vor obliga sa restituie contravaloarea stimulentelor primite, cu exceptia situatiei in care motivele pentru care nu mai lucreaza in scoala tinta nu le sunt imputabile.

Vor fi premiate 15 proiecte educative inovatoare in cadrul competitiei”Cel mai bun proiect educativ inovator”.

Valoarea premiilor pentru calitate in educatia incluziva va fi de 300 de euro (la cursul de 4,4505 lei/euro stabilit de ghidul solicitantului) pe persoana, fiind acordate 15 premii. Pentru elaborarea proiectelor, membrii grupului tinta vor lucra alaturi de actori cheie si parinti de la nivelul comunitatii. Proiectele castigatoare vor fi diseminate in mediul online, la nivelul unitatilor unitatilor de invatamant vizate, la nivelul comunitatii si la nivelul judetului Buzau,dar si la nivel national.

La nivelul proiectului vor fi organizate workshopuro /vizite de schimburi de bune practici in cadrul carora membrii grupului tinta cei mai performanti vor merge si vor impartasi din experienta proprie altor profesori din comunitati marginalizate/zone defavorizate. De asemenea, la nivelul proiectului, se va crea o retea de profesori/personal de sprijin/mentori pentru facilitarea schimburilor de bune practici, resurse si experienta. Va fi incurajata, de asemenea, cunoasterea, dialogul si colaborarea intre scolile tinta si scolile fara risc educational.

Vor fi incurajate principiile nediscriminarii si vor fi intreprinse activitati:

• care au ca scop reducerea sau disparitia decalajului care tine de existenta/calitatea serviciilor educationale;

• care au ca scop micsorarea/disparitia distantei fizice intre comunitatea marginalizata si restul comunitatii;

• desfasurate in comun de membri ai grupului vulnerabil segregat si ai comunitatii majoritare, cu scopul de a imbunatati relatia dintre cele doua comunitati.

Membrii din cadrul parteneriatelor create vor participa la ateliere de lucru cu scopul de a crea alaturi de grupul tinta proiecte educationale. Astfel, in cadrul activitatilor dedicate competitiei de premiere, cadrele didactice si personalul de sprijin vor colabora cu actori locali si copii pentru a crea un proiect educational pentru calitate in educatia incluziva (ex. o poveste educativa/terapeutica/plansa educativa/experiment hazliu). Proiectul educațional va avea, de asemenea, ca scop crearea unei biblioteci de obiecte 3D care să poate fi imprimate cu ajutorul echipamentelor de imprimare 3D achizitionate si utilizate in cadrul proiectului educational elaborat.

Informații suport:

Proiectul este implementat de Asociația Excelență în Educație și Formare Continuă în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, Județul Buzău și se desfășoară pe o perioadă de 26 luni.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 si apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor identificate în etapa de analiză atat pentru cadrele didactice si personalul de sprijin, cat si pentru echipele manageriale in vederea dezvoltarii capacitatii institutionale, dezvoltării competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Personalul didactic din învățământul preuniversitar și personalul de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) vor beneficia de programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile, de actiuni de implicare in si de sustinere a activitatii prin intermediul retelelor de parteneri/mentori, schimburi de bune practici, stagii practice in scolile tinta, sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educationale in scoli, stimulente si premii.

La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să foloseasca metode inovative, interactive, atractive in procesul de predare, dar si sa realizeze fise de evaluare si dezvoltare personala a elevilor, care sa-i ajute la imbunatatirea performantelor scolare prin actiuni specifice.

În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung prin dezvoltarea capacitatii institutionale a scolilor tinta, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice și managerilor școlar prin programele de formare ce vor fi dezvoltate, furnizate si multiplicate, imbunatatirea calitatii proceselor de predare si invatare, adaptate la nevoile specifice ale copiilor aflati in situatii de risc educational, cresterea implicarii comunitatii in procesul educational, toate acestea contribuind la reducerea abandonului scolar timpuriu.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice si autosustenabile, a participării şi a responsabilităţii în rândul participantilor, instrumentele folosite, programele de formare dezvoltate, workshp-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe parcursul proiectului si parteneriatele create jucand rol de multiplicatori ai exemplelor de bune practici. Realizarea obiectivului general al proiectului va duce ,in mod direct la reducerea abandonului scolar si la imbunatatirea calitatii actului educational,indicatori masurabili prin promovabilitate marita atat a exemenlor natinbale cat si a performantelor scolare curente ,de la clasa.

Proiectul propus contribuie la realizarea tuturor ob. AP6, OS6.6 si PI10.i prin implementarea unor interventii sustenabile adaptate la nivel local, in baza nevoilor grupurilor sprijinite, (identificate prin analiza), care sa conduca in final la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate. Aceste interventii urmaresc:

• Perfectionarea profesionala specializata precum si activitati de formare care promoveaza incluziunea pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar inclusiv prin utilizarea de metode activ-participative de educatie – mentorat, workshop-uri etc. – centrate pe competente cheie si pe nevoile elevilor

• Implementarea de activitati de sprijin pentru echipele manageriale in vederea extinderii unor practici manageriale noi si implicit imbunatatirea performantelor manageriale specifice, actualizarea planurilor de dezvoltare institutionala, monitorizarea si evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, avand ca efecte reducerea abandonului scolar si cresterea accesului la educatie

• Activitati indreptate inspre cresterea calitatii actului educational, cresterea frecventei si a performantelor scolare ale copiilor prin derularea de programe educationale in interiorul si in afara scolii

Proiectul isi aduce contribuţia la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect:

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii

● Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români ce aparțin minorității rome 2012-2020;

● Strategia nationala privind Incluziunea sociala si reducerea saraciei 2014-2020

● Strategia Nationala privind Invatarea pe tot parcursul Vietii

286 views

Commenti


Asociatia "Excelenta in Educatie si Formare Continua",  este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 32089/2014 , in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

bottom of page